Rozvrh hodin 9. A – 2018/19

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

ČJ

D

TV

ZV

CH

Z

PC

 

UT

M

AJ

ČJ

VO

CVČJ

CVM

 

 

ST

F

M

ČJ

NJ

D

AJ

VV

TH

ČT

ČJ

VP2

VP2

AJ

M

 

 

PA

M

Z

NJ

HV

CH

F

 

 

 

 

Škola se otevírá v 07:35, polední přestávka před odpoledním vyučováním 13:15 – 14:05 hod. 

 

PC = pracovní činnosti 

VP1 – volitelný předmět 1 hod. (cvičení z M/cvičení z ČJ)

VP2 - volitelný předmět 2 hod. (přírodovědná praktika - chemie/technické činnosti - technické kreslení)

TH - 2 x za měsíc