Vyúčtování školního výletu

01.06.2017 16:44

cena programu - 310 Kč

jízdné tam - 21 Kč

jízdné zpět (jiná trasa) - 31 Kč