Volitelné předměty na příští školní rok

29.01.2016 22:22

Dvojhodinovka: (závazná pro 7. - 9. ročník)

1. Přírodovědná praktika -  praktické pokusy, pozorování, zkoumání 

- 7. ročník - přírodopis (mikroskopování, studium přírody v terénu,...)

- 8. ročník - fyzika (pokusy, věda je zábava)

9. ročník - chemie/zeměpis (chemické pokusy, mapování okolí,...)

 

2. Technické činnosti

- 7. ročník - práce v dílnách

- 8. ročník - psaní všemi deseti na počítači

- 9. ročník - technické kreslení (návrh domu, narýsování půdorysu, nácvik a psaní technickým písmem, rýsování, čtení technických výkresů, technické normy, způsoby promítání,...)

 

3. Estetická výchova 

- 7. ročník - HV

- 8. ročník - Literatura, setkávání s literaturou

- 9. ročník - VV, (dějiny umění, zhotovení maleb, soch, fotografování, zlatý řez, kaligrafie,....)

 

Jednohodinovka: (může se měnit každý rok)

- SH - sportovní hry

- INF - informatika

- konverzace z AJ

- cvičení z matematiky

- cvičení z ČJ

 

Žáci, kteří odevzdají lístečky jako poslední a jimi vybraný předmět bude již obsazen, budou v případě nutnosti přeřazeni do jiného předmětu.