Třídnické hodiny - nový termín

07.11.2016 19:25

Vzhledem ke změně rozvrhu se třídnická hodina přesouvá z pátku na středu (7. vyučvací hodina). TH jsou 2 x za měsíc.