Testování „Trénink na přijímací zkoušky“ od Scio v ceně 130 Kč

26.04.2018 20:05

Vážení rodiče,

škola má možnost zabezpečit pro vaše děti testování ze Scio, a zjistit tak, jaké jsou jejich šance dostat se na vybranou střední školu, a vyzkouší si testy v dostatečném předstihu. 

Můžete se pak lépe a snadněji rozhodnou, zda a jakou přípravu pro své děti zvolit. 

Žáci nově v náhledu vyřešeného testu z českého jazyka a matematiky najdou i POSTUP SPRÁVNÉHO ŘEŠENÍ. 

Cena testování je 130 Kč.

Pokud máte zájem o testování, prosím vyplňte závaznou přihlášku (obdrží každý žák, nebo si ji vytiskněte z přílohy) a odevzdejte ji nejpozději do 3. 5. 2018.

 

Závazná_přihláška_Scio.docx (11678)