Spaní ve škole - 9. 6. 2017

01.06.2017 16:48

Srdečně tímto zveme rodiče na první turnaj žáků versus rodičů v minipřehazované. Případní zájemci dejte vědět po svých dětech.

 

Předpokládaný čas turnaje: 19:15 - 20:00

Pak nás čeká ještě táborák, soutěžení, hledání pokladu, ..... a pak to nejdůležitější: snad i SPÁNEK, vždyť se to jmenuje SPANÍ ve škole.

(Sladkými sníčky Vašich miláčků budouh hlídat TU a pí, Zedníčková)

 

Akce je za odměnu pro žáky, kteří nemají kázeňské problémy a dodržují stanovená pravidla. Během celé akce platí školní řád a pravidla slušného chování.