Snadná a rychlá orientace v rodinných situacích pro rodiče - interaktivní katalog

14.09.2015 16:22
Nového a dostupného pomocníka pro snadnou a rychlou orientaci v rodinných situacích vyvinulo Ministerstvo práce a sociálních věcí
v rámci Informační kampaně „Právo na dětství“. Obsahuje návody a postupy, jak v dané konkrétní situaci postupovat, s kým s
polupracovat a na koho se případně obrátit s žádostí o pomoc. Všechny typové situace rozebrané v interaktivním katalogu
se týkají vztahů rodičů s dětmi ve složitých či krizových situacích. Katalog popisuje devět základních typů životních situací,
u každé jsou naznačeny postupy a rozhodování všemi potřebnými směry mezi jednotlivými zúčastněnými institucemi.
Ze zpracovaných témat např.: nedostatečná péče o děti; vzdělávání; užívání návykových látek; poruchy psychického stavu dětí.
Tento interaktivní katalog umožňuje pracovníkům OSPOD, školství a samosprávy, psychologům a psychiatrům lépe se orientovat v situacích, které mohou vést až k odebrání dítěte z rodiny. Katalog obsahuje procesy a návody, týkající se vztahů rodičů s dětmi ve složitých a krizových situacích - sociálních, ekonomických i psychologických.
Bližší informace zde: katalog.pravonadetstvi.cz/
Nový nástroj je přístupný on-line i ve verzi upravené
pro tablety a telefony.