Preventivní pořad POUŽÍVÁM MOZEK

16.05.2016 16:46

Dne 25. 5. 2016 se uskuteční preventivní pořad POUŽÍVÁM MOZEK. Vybírame 45 Kč.

 

Co nás čeká?

15 velkých názorných rekvizit:

Mozek (2,5 x 2 metry) s demonstrací průběhu impulzů a jak si člověk pamatuje

Model Neuronu (2 metry) s demonstrací pohybu informace v něm

Model Ucha (1,5 x 1 metr) s pohyblivými kůstkami a jak si neničit sluch

Násobení dvojciferných čísel zpaměti

Optické klamy – jak nepodléhat reklamě

Strach – jak vzniká a jak se mu bránit

Způsoby, jak se učit a jak ne

Soutěže s odměnami během pořadu