Pracovní sešity - platba

04.09.2017 09:42

Německý jazyk - pracovní sešity Bester Freunde A1/2 (Hueber)......................................176 Kč

Anglický jazyk - pracovní sešity Projekt 3 (2. vydání, Oxford učebnice)............................221 Kč

Volby povolání - pracovní sešity 7. - 9. ročník (bez doložky MŠMT)...............................100 Kč

______________________________________________________________________________

celkem                                                                                                                               497 Kč