Na druhém stupni se opět objevily vši

05.03.2018 11:12

Na druhém stupni se opět objevily vši. Prosím prohlédněte hlavy svým dětem. Děkuji Lastomirská. 

 

Jak se lze vši dětské zbavit?

   Při výskytu vší u dětí je nutné nahlásit tuto skutečnost ve škole a v kolektivech, kde se dítě v období posledních dvou týdnů pohybovalo. Dítě se pak musí dočasně stranit dětského kolektivu.

•              Léčbu napadení vší dětskou, je nutné provádět komplexně,  aby se zabránilo návratu vší nebo jejich rozšíření na jiné členy rodiny nebo kolektivu. Při výskytu vší v rodině s více dětmi je vhodné provést zásah proti vším současně u všech sourozenců, prohlídce se nutně musí podrobit i dospělé osoby. V domácnosti je nutné ošetřit veškeré textilie, s kterými postižené osoby přišly do styku.

•              Odvšivit napadené děti je povinností rodičů. Ti také musí okamžitě nahlásit třídnímu učiteli výskyt vší či hnid u dítěte. Dítě se může vrátit do kolektivu až po úplném odvšivení.

 

Spolehlivým důkazem zavšivenosti je nález živých vší při vyčesávání (nejlépe hustým hřebenem „všiváčkem“) nebo při prohlídkách vlasů. Při tom dítě skloní hlavu nad bílý papír, velikosti asi 50 x 50 cm, rozložený na stole. Hřeben táhneme ve vlasech směrem od temene hlavy dopředu, opatrně, avšak těsně při pokožce. Vyčesané vši padají na papír nebo zůstávají na hřebeni. Jestliže žádné vši nevyčešeme a nejsou přítomny ani hnidy je to nejspolehlivější důkaz, že dítě není zavšiveno. Vyčesávání musí trvat 3, až 5 min. Vyčesané vši musíme usmrtit zamáčknutím nebo postříkáním odvšivovacím přípravkem. Jinak mohou vlézt zpět do vlasů. Jediným možným preventivním opatřením proti vši dětské jsou časté a důkladné prohlídky vlasů a v případě nálezu vší neodkladné odvšivení. Veš dětská vzdoruje všem běžným hygienickým úkonům, jako je běžné česání a mytí vlasů. K jejich odstranění je nutné používat přípravky k tomu určené. 

Zatím neexistuje žádný přípravek, který by z vlasů odstranil hnidy!

Ty je možné zčásti vyčesat hustým a vlhkým hřebenem a zbytek je nutno stáhnout z vlasů ručně. Zásahy proti vši dětské se snadněji a účinněji provádějí na vlasech kratších a upravených. V nich také přítomnost vší dříve zjistíme. Při výskytu vší v rodině s více dětmi je vhodné provést zásah proti vším současně u všech sourozenců, prohlídce se nutně musí podrobit i dospělé osoby. V domácnosti je nutné ošetřit veškeré textilie, s kterými postižené osoby přišly do styku (ložní prádlo, čepice, čalouněný nábytek). Odvšivit napadené děti je povinností rodičů.   

 

Další důležité informace najdete zde: www.pharmanews.cz/clanek/zpatky-do-skoly-rizika-ve-skolnich-lavicich-vsi/

ona.idnes.cz/jak-se-zarucene-zbavit-vsi-dc3-/deti.aspx?c=A070826_222925_zdravi_deti_skr