MOBILY a nový školní řád

03.09.2017 22:12

.....

bod č.17:

V průběhu školního vyučování má žák vypnutý mobilní telefon a ten je po celou dobu vyučování uložen v aktovce. Na školních akcích nebo v době, kdy učitel telefon povolí používat, je zakázáno navštěvovat webové stránkys urážejícím, agresivním nebo vulgárním obsahem, dále zneužívat digitální materiály vytvořené během výuky ana školních akcích. Je zakázáno pořizovat během vyučování jakékoliv záznamy (zvukové, obrazové, elektronické) bez souhlasu vyučujícího nebo spolužáka. ...

 

Vyučováním se rozumí celá doba vyučování od první hodny až do poslední včetně přestávek!