Mobily a naše škola

27.04.2017 19:45

Vážení rodiče,

děkuji Vám za bezvadnou spolupráci při řešení návrhu úplného zákazu použití mobilních přístrojů na půdě školy.

Třídních schůzek a hovorových hodin se dne 20. 4. účastnilo 130 rodičů, z nichž 122 souhlasí s návrhem bez výhrad, 5 rodičů s menšími výhradami a 3 rodiče nesouhlasí. Z vaší třídy nebyla jediná připomínka .

Naopak mi píšete postřehy z jiné školy, že by mohl být mobil uzamčen ve skříňce. Tuto možnost jsme zvažovali, ale brání nám v tom dva důvody. Jednak všichni žáci nemají skříňku samostatně (jednu skříňku sdílí 2 žáci), a jednak se nám několikrát stalo, že žáci přišli ke své skříňce a zámek již byl odemčen.  Riziko ztráty mobilu je tedy vysoké, nechceme riskovat.

Jeden z vás se potřeboval ujistit, zda v krajním případě bude možné po dohodě s učitelem mobil použít. Ano – tyto situace během roku přesně vychytáme a v dalším roce je žákům sdělíme.

V září 2017 tedy vydám příkaz ředitelky školy a mobilní přístroje po celou dobu pobytu žáků ve škole zakážu. V dubnu příštího roku vás na třídních schůzka budeme informovat, jak se nám v této záležitosti daří či nedaří, a zda a jak se změnilo klima naší školy, zejména o přestávkách.

S pozdravem                                                                                                                   Hana Pokorná, ŘŠ

Vranovice, 27. 4. 2017