MATEMATIKA - možnost procvičování učiva, kroužek,...

11.12.2017 10:04

Na základě hodnocení výsledků MATEMATIKY v 8. A třídě za 1. čtvrtletí školního roku 2017/18 a také požadavku rodičů (třídní schůzka ze dne 23. 11. 2017) navrhuji následující:

  • od ledna 2018 (vždy ve středu; začátek, dle domluvy od 13:50, popř. 14:00); procvičování učiva
  • v lednu neoficiálně; vyzkoušíme, zda splní naše očekávání
  • od února oficiálně jako kroužek, v případě minimálního počtu 8 žáků (žáci by vyplnili přihlášky)

 

Pro školní rok 2018/19

Požadavek na Přípravu k přijímacím zkouškám z matematiky.

Jsou dvě možnosti:

 

  • jednohodinový volitelný předmět Cvičení z matematiky (žáci budou volit tento volitelný předmět na konci 1. pololetí, v lednu); součást vyučování
  • jako kroužek v domluveném čase po vyučování

 

                                                                                    Blanka Beňušová, vyučující matematiky