Máte doma budoucího herce nebo budoucí herečku?

03.05.2018 21:50

Konkurz Brněnského Dětského Divadla

 

Konkurz Brněnského Dětského Divadla (BDD) se uskuteční v neděli 27. května 2018 od 9:00 do 16:00 hod. v prostorách sálu/auly Gymnázia Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno. Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 15 let, resp. mládež do 18 let.

BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své výchovně umělecko-dramatické činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé jednotlivé divadelní inscenace. Děti, které konkurzem úspěšně projdou, se mohou již zúčastnit Letního soustředění BDD 2018 v termínu od 12. 8. do 26. 8. 2018 (RS Hálův mlýn).

BDD se snaží volně navazovat na dřívější činnost Dětského studia Divadla na provázku, které vedl, dnes již zesnulý, režisér Zdeněk Pospíšil. To znamená, že jde o kontinuální víceletou dramaticko-uměleckou přípravu a získané znalosti či dovednosti budou dětmi také využívány nejen při dalším studiu, děti z BDD jsou často přijímány ke studiu na různých uměleckých školách, ale i v běžném životě. Z této činnosti mohou v budoucnu také vzejít i nové, výrazné umělecké osobnosti, čímž BDD svým dílem přispívá ke znovuobnovení tradice, ve které se o městě Brně vždy hovořilo jako o „líhni hereckých talentů“. Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co nejvyšší možné úrovni s perspektivou dalšího četného reprízování.

        Přihlásit se k účasti na konkurzu a další informace lze získat nejlépe na e-mailové adrese:

                                                                              detskedivadlo-brno@seznam.cz

          V případě, že tento způsob komunikace není možný i telefonicky na čísle: +420 603 584 610.

Základní informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz (současně vznikají nové www stránky)