"Dobrý anděl"

12.10.2018 15:44

KOMU A JAK POMÁHÁ DOBRÝ ANDĚL?

 

DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace. Cílem systému DOBRÝ ANDĚL je, aby rodiny nemocných dostávaly pravidelnou měsíční finanční pomoc ve výši několika tisíc korun. Tímto způsobem umožníme Dobrým andělům navýšit měsíční příjem rodin s dětmi, které přivedla těžká nemoc do finanční tísně, v průměru o 20 %.

  • Příspěvky Dobrých andělů přerozdělujeme každý měsíc do posledního haléře®. Chod nadace je financován ze soukromých peněz zakladatelů a dalších filantropů.
  • Každý Dobrý anděl získává přístup na svůj Andělský účet, kde přesně vidí, komu jeho příspěvek pomohl.
  • Dobří andělé přispívají každý měsíc libovolnou částkou.

Věříme, že už měsíční příspěvek v řádu tisíců může pomoci překlenout finanční tíseň, do které se rodiny s dětmi velmi rychle dostávají po propuknutí onkologického nebo jiného závažného onemocnění.

VÍCE INFO ZDE: www.dobryandel.cz/

 

Dobrovolné příspěvky vybíráme během celého měsíce řijna. Vybrané příspěvky pak škola zašle nadaci Dobrý anděl.