Odkaz na předpony:

join.quizizz.com 07140

Nezapomeňte si zopakovat vyjmenovaná slova.

Cvičení jsou v učebnici.

Pravopis